Spánková věda pro začátečníky

Spánková věda pro začátečníky

Přestože spánkem trávíme přibližně třetinu našeho života, nevíme o něm zdaleka všechno. Spánková věda, obor, který se zabývá fyziologií a fungováním spánku, se však snaží tuto nebdělou část existence osvětlit. Pojďme se tedy podívat na základní poznatky o spánku, které nám mohou pomoci lépe načerpat energii a naplno využít ozdravný potenciál doby strávené spánkem.

Nedostatek spánku může být velmi nebezpečný

Spánková deprivace neboli nedostatek kvalitního spánku, není žádná legrace. Nejenom, že člověk bez dostatečného množství normálního spánku bývá ospalý a nesoustředěný, ale časem u něj může také dojít k halucinacím či stavům paranoie. Kvůli spánkové deprivaci dojde k narušení spánkového rytmu, což pak ironicky vede k obtížnějšímu usínání a další deprivaci. Rozhodně tedy nepodceňujte kvalitu a množství vašeho spánku.

Co ovlivňuje kvalitu našeho spánku?

Kvalitu spánku ovlivňuje velké množství externích i interních faktorů. Stres, zdravotní problémy a některé druhy léčiv mohou mít velmi negativní vliv na spánek. V potaz ale musíme vzít i prostředí, ve kterém usínáme. V ložnici klid na spánek často narušuje:

Světlo

Místnost, ve které spíme by měla být co nejlépe zatemněná. Pozor také na tzv. modré světlo z obrazovek notebooků a telefonů, které může narušit přirozený spánkový rytmus.

Hluk

Tady záleží na individuálních preferencích. Některým lidem se mnohem lépe usíná s nízkou hladinou hluku v pozadí. Příliš hlučné prostředí má ale za následek časté probouzení uprostřed noci. Nedoporučujeme proto třeba usínání s hlasitou hudbou ve sluchátkách.

Teplo

Ideální teplotu v ložnici nelze obecně určit, ale neměla by dosahovat extrémních hodnot. Je dobré také zajistit dostatečný přísun čerstvého vzduchu.

Nekvalitní lůžkoviny a povlečení

Lůžkoviny a ložní prádlo ovlivňují způsob, jakým naše tělo nakládá s teplotou a potem, což je důležité pro zdraví spánek. Rozhodně nepodceňujte ani vzhled a materiál vybavení ložnice, které mají výrazný vliv na pohodu při usínání.

Hlavní spánkové fáze

Náš spánek není jednolitý proces. Právě naopak. Během spaní se střídá několik různých fází, které jsou všechny dohromady potřebné pro opravdu kvalitní průběh spánku. Vizuálně se jednotlivé fáze liší pohybem očí pod víčky. Fáze se dělí následovně:

REM fáze (rychlý pohyb očí)

Fáze lehčího spánku, během kterého naše tělo částečně reaguje na podněty z okolí. Během REM fáze dochází k vzniku snů. Celkově tato fáze zabírá asi 25 % spánku.

NON REM fáze (klidný pohyb očí)

Přibližně 75 % z celkového času zabraného spánkem. Tyto fáze (NREM1-4) se vyznačují nízkou aktivitou neuronů a celkovou regenerací našeho těla.

Krátký přehled spánkových poruch

Insomnie

Insomnie (nespavost) je nejčastější spánkovou poruchou vůbec, která postihuje až 15 % populace. Příčinou může být stres, alkohol nebo klinické duševní problémy (např. deprese).

Narkolepsie

Neschopnost mozku regulovat spánkový cyklus, což ve výsledku znamená, že postižený člověk může náhle během dne upadnout do hlubokého spánku.

Hypersomnie

Patologická spavost. Postižení jedinci spí více než 12 hodin denně. Ve většině případů se jedná o projev vážnějšího onemocnění.

Spánková paralýza

Zvláštní stav, kdy si člověk během spánku uvědomuje svoje reálné okolí, ale není schopný se pohnout. Někdy může být spánková paralýza provázená děsivými halucinacemi.