Nakupte ještě za 2 000 Kč a získáte dopravu ZDARMA
0 0 Kč

Do košíku zatím nebyly přidány žádné položky.

+420 228 226 183Po-Pá 9-17

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely odběru newsletteru Uděluji společnosti BEDARIO LTD – odštěpný závod, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha, identifikační číslo: 05439167, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77545, která je správcem internetového obchodu BEDARIO https://www.bedario.cz, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti BEDARIO LTD – odštěpný závod dobrovolně poskytl/a v rozsahu [emailová adresa], dále jen („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Výslovně souhlasím s tím, aby společnost BEDARIO LTD – odštěpný závod zpracovávala Osobní údaje za účely:

  1. Odběru newsletteru - zasílání nabídek, informací o novinkách a slevách

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti BEDARIO LTD – odštěpný závod k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že společnost BEDARIO LTD – odštěpný závod je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy. Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě na adresu společnosti BEDARIO LTD – odštěpný závod, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha nebo prostřednictvím telefonního čísla + 420608001366 a e-mailu info@bedario.cz, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů. Beru na vědomí, že pro komunikaci se společností BEDARIO LTD – odštěpný závod ohledně zpracování Osobních údajů správce nejmenoval pověřence. Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli písemně, prostředky elektronické komunikace nebo telefonu odvolat a společnost BEDARIO LTD – odštěpný závod bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.