Souhlas se zpracováním emailové adresy

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely odběru newsletteru Uděluji společnosti Express store s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČO: 07795637, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 307742, která je správcem internetového obchodu BEDARIO https://www.bedario.cz, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti Express store s.r.o. dobrovolně poskytl/a v rozsahu [emailová adresa], dále jen („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Výslovně souhlasím s tím, aby společnosti Express store s.r.o. zpracovávala Osobní údaje za účely:

  1. Odběru newsletteru - zasílání nabídek, informací o novinkách a slevách

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti Express store s.r.o. k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že společnosti Express store s.r.o. je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy. Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě na adresu společnosti Express store s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha nebo prostřednictvím telefonního čísla (+420) 228 226 183 a e-mailu sluzebnicek@bedario.cz, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů. Beru na vědomí, že pro komunikaci se společností Express store s.r.o. ohledně zpracování Osobních údajů správce nejmenoval pověřence. Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli písemně, prostředky elektronické komunikace nebo telefonu odvolat a společnosti Express store s.r.o. bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.